Advokat Dick Levinson AB Advokat Dick Levinson AB

Kompetensområden

Advokat Dick Levinson AB har mångårig erfarenhet av att företräda klienter som är i behov av kvalificerad
juridisk kompetens både privatpersoner och företag. Du är välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar.

Brottmål
Byrån arbetar till stor del med brottmål och vi har gedigen kunskap och erfarenhet inom detta område.
Vi åtar oss uppdrag som offentliga och privata försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Familjerätt
Frågor och tvister gällande vårdnad, boende- och umgänge.
Även familjerättsliga avtal såsom äktenskapsförord, och testamente m.m.

Socialrätt
Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål om
Lag om vård av unga (LVU)
Lag om vård av missbrukare (LVM)
Lag om psykiatrisk tvångsvård (LRV)
Lag om psykiatrisk vård (LPT)
I mål rörande tvångsvård är det domstolen som förordnar ett offentligt biträde men
Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde.

Advokat Dick Levinson AB

Fristadstorget 8 A
632 18 ESKILSTUNA
Tel: 016-12 35 90

Copyright - Advokat Dick Levinson AB

Copyright - Advokat Dick Levinson AB