website statistics

Kompetensområden


Advokat Dick Levinson AB har mångårig erfarenhet av att företräda klienter som är i behov av kvalificerad

juridisk kompetens både privatpersoner och företag. Du är välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar.


Brottmål

Byrån arbetar till stor del med brottmål och vi har gedigen kunskap och erfarenhet inom detta område.

Vi åtar oss uppdrag som offentliga och privata försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.


Familjerätt

Frågor och tvister gällande vårdnad, boende- och umgänge.

Även familjerättsliga avtal såsom äktenskapsförord, och testamente m.m.


Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål om

Lag om vård av unga (LVU)

Lag om vård av missbrukare (LVM)

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LRV)

Lag om psykiatrisk vård (LPT)

I mål rörande tvångsvård är det domstolen som förordnar ett offentligt biträde men

Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde.