Om OssAdvokatfirman Bergfeldt & Levinson grundades år 1983 av advokaterna Dick Levinson och Staffan Bergfeldt och sedan årsskiftet 2015 drivs byrån numera under namnet Advokat Dick Levinson AB. På byrån arbetar idag två advokater, en biträdande jurist samt en sekreterare.


Vi är en allmänpraktiserande byrå med inriktning på humanjuridik och främst brottmål. Advokat Dick Levinson AB har mångårig erfarenhet av att företräda klienter som är i behov av kvalificerad juridisk kompetens, både privatpersoner och företag.


Vi arbetar gränsöverskridande och har klienter runt om i hela landet. Du är välkommen att kontakta Oss vart Du än bor i landet.


Vi talar svenska, engelska och finska. Vi behärskar även grundläggande kunskaper inom teckenspråk.